Αρχική Σελίδα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ – ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΘΟΥΡΙΟΥ HOLOTHURIA TUBULOSA»

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου

Ν. Νεοφύτου, Επίκ. Καθηγητής Π.Θ.