Το έργο

«Εφαρμογή νέων – σύγχρονων πρακτικών για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των υδατοκαλλιεργειών στο υπόστρωμα: Η περίπτωση του ολοθούριου Holothuria tubulosa». Μία έρευνα του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 3.5 του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ» – ΕΠΑΛ ΙΙ, με σκοπό την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας νέας πρακτικής στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων στο υπόστρωμα.

Βασική ιδέα του προγράμματος είναι εκμετάλλευση ενός βενθικού οργανισμού με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας νέας πρακτικής στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων στο υπόστρωμα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού θα χρησιμοποιηθεί το ολοθούριο Holothuria tubulosa*, το οποίο είναι ενδημικό είδος της μεσογείου και μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο εξυγίανσης του υποστρώματος των υδατοκαλλιεργειών με την απομάκρυνση του ρυπαντικού τους φορτίου (απεκκρίματα ψαριών, υπολείμματα τροφών, κ.λπ.) μέσω της κατανάλωσης.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά 25% και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (Ε.Τ.Α.) κατά 75%. Η διάρκεια του έργου είναι 20 μήνες και προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31-10-2015.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκ. Καθηγητής Νικόλαος Νεοφύτου.