Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΘΟΥΡΙΟΥ HOLOTHURIA TUBULOSA

EΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ – ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΘΟΥΡΙΟΥ HOLOTHURIATUBULOS

Βασική ιδέα του προγράμματος είναι εκμετάλλευση ενός βενθικού οργανισμού με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας νέας πρακτικής στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων στο υπόστρωμα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού θα χρησιμοποιηθεί το ολοθούριοHolothuriatubulosa*, το οποίο είναι ενδημικό είδος της μεσογείου και μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο εξυγίανσης του υποστρώματος των υδατοκαλλιεργειών με την απομάκρυνση του ρυπαντικού τους φορτίου (απεκκρίματα ψαριών, υπολείμματα τροφών, κ.λπ.) μέσω της κατανάλωσης.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου

Ν. Νεοφύτου, Επίκ. Καθηγητής Π.Θ.