Επικοινωνία

Νικόλαος Νεοφύτου, Επίκ. Καθηγητής Π.Θ.

Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος,

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Οδός Φυτόκου, 38446, Ν. Ιωνία Μαγνησίας

Email: nikneof@apae.uth.gr

Τηλ / Fax: +30-24210-93068